Metody pracy

Zabawa małego dziecka jest sposobem wyrażania samego siebie oraz sposobem bycia w świecie. Jest podstawową formą aktywności, dzięki której poznaje siebie, ludzi i świat. Wprowadzamy nowe metody pracy z małym dzieckiem które oparte są na:podbudowie koncepcji pedagogicznej Marii Montessori. Metoda ta daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju : fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy.

Pedagogika zabawy – w celu wspomagania rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka, wzbogacenia jego doświadczeń, rozwijania nowych umiejętności stosowane są metody pedagogiki zabawy:

  • zabawy ruchowe,
  • zabawy stymulacyjne, zabawy z muzyką i piosenką,

Rytmika – w trakcie zajęć dziecko przede wszystkim ma kontakt z rówieśnikami, uczy się słuchać kogoś innego niż rodzica , bawi się i pracuje w grupie

 

 

 

 

 

 

Nasza misja

W naszym żłobku towarzyszmy dzieciom w poznawaniu otaczającego ich świata. Poprzez różnorodne zajęcia pomagamy rozwijać i doskonalić motorykę dużą i małą, koordynację wzrokowo-ruchową, percepcję słuchową i mowę.

 

Kreatywna edukacja

Wszelkie nasze działania mają u podstaw założenia edukacji kreatywnej. W każdym dziecku drzemie duży potencjał twórczy – dlatego też pragniemy rozwijać twórczą aktywność dzieci i pobudzać ich do tworzenia czegoś nowego.

 

W czasie pobytu w żłobku dzieci uczestniczą w zajęciach:

  • - ruchowych
  • - umuzykalniających
  • - dydaktycznych
  • - plastycznych

 

Zabawy ruchowe

We wszelkie zabawy ruchowe wplatamy elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – metody, która jest propagowana na całym świecie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego małych dzieci. W metodzie tej wykorzystuje się ruch do rozszerzania świadomości własnego ciała i przestrzeni, pogłębiania kontaktu z innymi osobami oraz usprawniania motoryki. Poprzez udział w zabawach orientacyjno-porządkowych dzieci uczą się orientacji w schemacie własnego ciała, reagowania na polecenia i sygnały oraz poznają pojęcia określające położenie. Zabawy bieżne oraz zabawy z elementami równowagi rozwijają u dzieci sprawność ruchową.

 

Zajęcia umuzykalniające

W czasie wielu zajęć towarzyszy nam muzyka, która ma bardzo duże znaczenie w życiu dziecka: rozwija jego wrażliwość, wpływa na rozwój emocjonalny a także ma bardzo duży wpływ terapeutyczny na dzieci. Dlatego też w naszym żłobku dzieci poznają wiele piosenek i tradycyjnych zabaw, a także towarzyszące im ruchy i gesty.

 

Zajęcia dydaktyczne

W czasie zajęć dydaktycznych, dzieci poprzez zabawę poznają m.in. nazwy przedmiotów z najbliższego otoczenia, pojęcia określające wielkości (np. duży-mały, wysoko-nisko), uczą się rozpoznawać kolory i dostrzegać zmiany w otoczeniu związane z porami roku, a podczas wspólnego czytania bajek doskonalą umiejętność słuchania i odnajdywania na ilustracjach usłyszanych treści.

 

Rozwój twórczej aktywności

W czasie zajęć plastycznych dzieci mają możliwość korzystania z wielu materiałów – kredek, farb, kredy, papieru kolorowego, bibuły, tkanin, plasteliny i wielu innych – dzięki czemu doskonalą motorykę dłoni i palców oraz koordynację wzrokowo-ruchową, a przede wszystkim rozwijają swoją aktywność twórczą.

 

 
Nasz adres

Żłobek Samorządowy
w Myślenicach

Osiedle 1000-lecia 18A
32-400 Myślenice
Tel.12-272-01-71
zlobek@myslenice.pl
Zobacz na mapie

Z naszej galerii
P1010491
Image Detail